Főoldal


Bari hegyi szentmise

Bari hegyi búcsú
Minden kedves zarándokot szeretettel várunk
a Hollád melletti
Bari hegyi kápolnához
július 3-án, vasárnap
11 órakor a karmelita Pál atya ünnepi szentmiséjére,
majd az azt követ? szerény agapéra.
A hagyományok szerint Sarlós Boldogasszony ünnepét követ? vasárnap tartjuk a Bari hegyi búcsút. Magyar népünk az aratás kezdetéhez köti Sz?z Mária látogatását Erzsébetnél. E szentmisébe foglaljuk az aratók és a sz?l?munkások fáradozását. E népszer?bb megközelítés miatt - a gazdálkodók iránti tiszteletb?l - ezt az egy misét tartjuk évente Szent Donát búcsúja helyett. (Megközelítés a 7-es útról. Az agapéhoz süteményt és italt szívesen fogadunk.)
Szeretettel: a Holládi Egyházközség
Információ: 06 30 481 3161, www.vorsibetlehem.hu


Vissza
www.vorsibetlehem.hu