Gondolatok


A lényeg

Balázs atya üzenete

A közelmúltban volt Balázs atya egykori osztályának 40 éves érettségi találkozója Esztergomban. Balázs atya ezen egészségi állapota miatt nem tudott részt venni, hanem levelet írt tanítványainak, melynek egy részletét megosztjuk a kedves Látogatókkal.
Imádkozom ?rtetek és lélekben Veletek vagyok. Szerettem volna megosztani Veletek azt a tapasztalatomat, hogy sodródva a betegségemben az utolsó kapu felé milyen kegyelemben részesültem. Isten egy semleges-sötét sáv után ott van, de úgy van ott, hogy eltünteti jelenlétének minden jelét. ?, aki úgy mutatkozott be Mózesnek az ég? csipkebokorban, hogy ?én vagyok, aki vagyok?? ? most ?? az, aki nincs??. Ez nem azt jelenti, hogy nincs, hanem azt várja, hogy az ingyenes szeretet szavát mondjuk ki neki. Ahogy ? a nem-létezésb?l teremtett engem, ugyanúgy nekem, aki teremteni nem tudok, a semmi világában kell akarnom és viszontszeretnem ?t. Vagyis Isten olyan nagyra tart engem, hogy képesnek gondol egy teremt?i szeretet kimondására.
Nem szabad összetévesztenem Isten vigasztalását a vigasztalások Istenével. Istent lehet szeretni mennyországi örömök nélkül is: ez az a kapu, amelyen át kell menni. A végs? kapun nem mehettem át, mert fel kellett fedeznem, hogy a végs? kapu itt van: most élve kell belehalni Istenbe, hogy azután valóban élhessem a földi életet is.
Nehezen és dadogva tudok err?l írni, beszélni, pedig err?l kellene (szinte csak err?l), mert van ennek emberközeli valósága is: Istenben a másik embert is így kellene szeretni: nemcsak azért, mert ilyen, hanem azért, mert van. Isten nem akart olyan univerzumot és olyan örökkévalóságot, amelyb?l én hiányoznék: én sem akarok olyan életet ? egyetlen pillanatot sem ?, amelyb?l ? hiányoznék.
Aki ezt érti, az azért érti, mert köze van hozzá: és ha közöd van hozzá, akkor akármilyen is küls?leg az életed: TE J? HELYEN VAGY?? TE ?LSZ!
Szeretettel, áldással:

******

A lényeget János apostol els? leveléb?l tudjuk meg. A negyedik fejezetben ezt mondja:
?Szeretteim, szeressük egymást, mert a
szeretet Istent?l van.
Mindaz, aki szeret Istent?l született és ismeri az Istent.
Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet.
Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött fiát
küldte a világra, hogy általa éljünk.


A bölcs? életet ringat, de egy fának a halálából született.

A kellékek, akármilyen fontosak is, elképeszt?en lényegtelenek.

A kis munka is nagy figyelmet érdemel.

A húr sem tud hangot adni, amíg meg nem feszítik.

Siralmas az, aki magán sosem nevetett.

Szeretheted a viperát, - de nehogy megsimogasd!

Csak ha magadra találtál, találod a világban a helyed.

Az igazság olyan mint a kenyér, de megfelezni nem lehet.

Aki ?rt hagy maga után, betöltötte a szerepét.

A járt úton könny? járni - gondolják a járatlanok.

Nincs olyan távoli ismer?s, akinek a halála közelr?l nem érintene.

Ha végleg elmész, kit bízol meg, hogy átvegye a tavasz neked szóló üzenetét?

Vissza
www.vorsibetlehem.hu